Добре дошли

ЯК "Свети Николай" е български спортен яхт клуб, създаден през 2009 година.

Клубът е с амбицията да развива ветроходството като приоритетен спорт, не само като спортни изяви и участия в български и международни регати, но и като богата тренировъчна програма, насочена предимно към деца и юноши.

Членството в Клуба се заплаща на годишна база при внасянето на Писмена молба и се подновява по взаимно съгласие на датата на изтичане на 12 месечния период. Всички заявки за нови членове се разглеждат веднъж месечно на заседание на Управителния съвет на Клуба и новоприетите членове се уведомяват писмено от Секретаря на клуба.

Всеки новоприет член се съгласява с Устава на Клуба и получава Клубен пакет за "Добре дошъл", включващ - клубна карта, необходимата техническа информация и всички актуални правила и регулации, които важат при ползване на оборудване, клубна база или други клубни ресурси.